Novinky

23.10.2009 13:06

Změna možnosti uplatnění slev na pojistném ČSSZ

Sleva na pojistném náleží naposledy za prosinec 2009.

Celý článek

—————

03.01.2011 13:09

Změny v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2011

Odpočet poloviny náhrady mzdy od pojistného Zaměstnavatelé si již nebudou odečítat od odváděného pojistného polovinu náhrady mzdy náležející za pracovní dny v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény s výjimkou zaměstnavatelů do 25...

Celý článek

—————

04.01.2011 10:42

Změny v oblasti daní z příjmů v roce 2011

Novelu zákona o daních z příjmů a dalších zákonů v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, které byly začátkem listopadu roku 2010 schváleny Poslaneckou sněmovnou ve stavu legislativní nouze, podepsal prezident. V krátkém přehledu jsou uvedena upozornění na nejdůležitější změny, které se...

Celý článek

—————

23.10.2009 13:16

Změny ve výpočtu náhrady mzdy.

Ke dni 24.9.2009 vstoupil v platnost zákon 326/2009 Sb., který v třetí části v článcích V. a VI. mění zákon 262/2006 Sb. (zákoník práce) v §192 odst. 1 až 3. Tato změna zákona přímo ovlivní proplácení náhrad za PN a první 3 pracovní dny karantény. Nabytí...

Celý článek

—————

19.11.2009 12:12

Změny termínu splatnosti pojistného na Zdravotní pojištění

V souvislosti se zákonem o platebním styku dochází i k novelizaci zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Tato novela ale nevstoupí v platnost současně se zákonem o platebním styku, nýbrž až 1. ledna 2010. Obsahuje dvě změny – jednak se mění...

Celý článek

—————

02.12.2009 13:25

Platby pojistného ČSSZ od 1. 1. 2010

Od 1. ledna 2010 dojde ke změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. A to na základě  zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Celý článek

—————

17.06.2010 14:18

Změny v nemocenském pojištění od 1. června 2010

Dávky v mateřství Dávky v mateřství se budou vypočítávat stejným způsobem jako v roce 2009. To znamená, že se výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den zvyšuje na 70 % denního vyměřovacího základu (od 1. 1. 2010 činila 60 %) a při výpočtu této dávky a vyrovnávacího ...

Celý článek

—————

01.01.2012 14:55

Změny v Zákoníku práce od 01.01. 2012

Zkušební doba Dochází ke změně týkající se délky zkušební doby v případě vedoucího zaměstnance. Vedoucím zaměstnancem je ten, kdo je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným pracovní úkoly, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu závazné pokyny. Tento zaměstnanec by si se...

Celý článek

—————


NAVRCHOLU.cz

 

 

 

 

 

 

navrcholu 3.txt (290 B)


Kontakt

MZDY PRAHA

Marie Prskavcová
Praha 5, 155 00
Za Mototechnou 888


Tel./Fax +420 251 550 167
GSM +420 603 457 405