23.10.2009 13:16

Změny ve výpočtu náhrady mzdy.

Ke dni 24.9.2009 vstoupil v platnost zákon 326/2009 Sb., který v třetí části v článcích V. a VI. mění zákon 262/2006 Sb. (zákoník práce) v §192 odst. 1 až 3. Tato změna zákona přímo ovlivní proplácení náhrad za PN a první 3 pracovní dny karantény. Nabytí účinnosti tohoto zákona je 9.října 2009.

 

  1. Za  první 3 dny (směny ) se neposkytuje náhrada dočasné pracovní

  neschopnosti nejvýše za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených

  směn. Tato změna se týká zaměstnanců s delšími než  osmihodinovými směnami,

  zejména při nerovnoměrném rozvržení týdenní pracovní doby.

 

  Jestliže zaměstnanec pracující např. v 11ti hodinových směnách onemocní 

  např. 7.10 a na období do 9.10 bude mít rozepsány pouze 2 směny, obdrží za

  třetí směnu, která připadne již na období po účinnosti zákona náhradu mzdy

  za hodiny, které přesáhnou  hranici prvních 24 neodpracovaných hodin.

 

 

  2. U zaměstnanců v karanténě náleží od 9. října 2009 náhrada mzdy, platu ve

  výši  60% průměrného výdělku od prvního dne trvání karantény. Pokud by byla

  karanténa nařízena před 9.10.2009 a do tohoto data neuplynuly 3 směny, náleží

  náhrada za karanténu ve výši 25% a od účinnosti zákona 60% .

 

  Například:

  Karanténa, která začne  6.10.09  do 16.10.09

  - náhrada za karanténu náleží za první 3 směny (6,7,8.10.09)ve výši 25%

    a dále ve výši 60%

 

  Karanténa , která začne 7.10.09  do 16.10.09

  - náhrada za karanténu náleží za první 2 směny (7,8.10.09) ve výši 25%

    a dále ve výši 60%

 

  Karanténa, která začne  8.10.09  do 16.10.09

  - náhrada za karanténu náleží za první směnu (8.10.09) ve výši 25%

    a dále ve výši 60%

 

  Karanténa, která začne 9.10.09  a později

  - náhrada za karanténu náleží od prvního dne  ve výši 60%

 

 

  3.Ostatní

  - Změna názvu  u kódu pojišťovny 205 z Hutnické zdravotní pojišťovny 

    na Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

—————

Zpět


Kontakt

MZDY PRAHA

Marie Prskavcová
Praha 5, 155 00
Za Mototechnou 888


Tel./Fax +420 251 550 167
GSM +420 603 457 405