Outsourcing mezd

Co vše si můžete pod touto činností představit?

Především jde o zastupování a komunikaci se správou sociálního zabezpečení (SSZ), zdravotními pojišťovnami (ZP), finančním úřadem a úřadem práce. Z pohledu zákona musí firmy zajistit hned několik administrativních úkonů. Zejména podniky s větším pohybem zaměstnanců se musí pravidelně zabývat přihlašováním a odhlašováním zaměstnanců na SSZ a ZP. S počtem zaměstnanců je spojeno také zpracování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) a zúčtování ročních přehledů daně z příjmů fyzických osob. Povinností podnikatelů je ale rovněž každým rokem sepsat oznámení pro úřad práce o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. V neposlední řadě musí podniky a jejich pracovníci počítat s pravidelnými i mimořádnými kontrolami ze strany SSZ, zdravotních pojišťoven, finančích úřadů apod.

 

Při zvažování outsourcingu je potřeba uvážit hned několik skutečností. Samostatnou otázkou je nepochybně porovnání nákladů na zpracování mzdové agendy externí firmou oproti vlastní mzdové účetní.

Do příkladů porovnání nákladů jsme zahrnuli náklady na mzdu včetně sociálního a zdravotního pojištění, školení a pořizování základního softwaru, nikoli na dávky nemocenské, hardware a kancelářské potřeby. Na celkovou efektivitu outsourcingu mezd však mají vliv i některé z dalších faktorů:

  • Kvalita práce. Máme díky své specializaci lepší přehled o aktuálních zákonech a předpisech, reagujeme s předstihem na časté změny v legislativě.
  • Rozložení nákladů. Při spolupráci s námi přesně víte, za co, kdy a kolik bude platit. Nehrozí situace, kdy máte vlastní mzdovou účetní, která je přetížená tři dny v měsíci, ale po zbytek doby pro ni není stoprocentní využití a tím Vám v postatě jen blokuje místo v kanceláři.
  • Rozložení rizika. Podílíme na riziku, které provází zpracování mzdové agendy. Ručíme za správnost zpracovaných údajů, správnost výpočtu odvodů a čistých mezd, přesně vyplněné přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
  • Včasnost zajištění služeb. Díky spolupráci s námi nemusíte řešit situaci, kdy Vaše vlastní mzdová účetní onemocní nebo hlídá děti. Odpadnou Vám tak starosti se zajišťováním záskoku na poslední chvíli, případně posouváním termínu výplat Vašim zaměstnancům.
  • Diskrétnost. Ta je jistě vyšší u mezd zpracovávaných mimo firmu. Firma tak minimalizuje riziko úniku informací o výši mezd jednotlivých zaměstnanců.
  • Nadstandardní služby. Mimo jiné nabízíme svým klientům možnost posílání čistých mezd a odvodů z bankovního účtu zřízeného speciálně pro tento účel a dále tak snižujeme riziko úniku informací. S tím souvisí i možnost tisku výplatních lístků do diskrétních obálek, což je stále žádanější služba.
  • Software na zpracování mezd. Nabízíme bez navýšení ceny za službu zpracování ve vyzkoušeném a osvědčeném softwaru, který umožňuje přesně splnit Vaše požadavky.
  • Rychlost komunikace. Státní instituce i zdravotní pojišťovny postupně začínají preferovat komunikaci v elektronické podobě. Pro podávání elektronických přihlášek, odhlášek, přehledů a podobně je třeba pořídit speciální software a zařídit elektronické podpisy. Spoluprací s naší firmou se těchto problémů a nákladů zbavíte.

 


NAVRCHOLU.cz

 

 

 

 

 

 

 

navrcholu 3.txt (290 B)


Kontakt

MZDY PRAHA

Marie Prskavcová
Praha 5, 155 00
Za Mototechnou 888


Tel./Fax +420 251 550 167
GSM +420 603 457 405