Mzdový Audit

je interní kontrola mzdového účetnictví. Její výsledek je určen výhradně pro vnitřní potřebu prověřované organizace. Celý proces mzdového auditu začíná kontrolou správnosti základních platů a úvazků vyplývajících z pracovních smluv zaměstnanců. Následuje kontrola uplatnění si odpočitatelné položky na poplatníka daně stejně jako vyplácení daňového bonusu, při kterém musí být zkontrolováno, jestli je prohlášení správně vypsané a jsou-li doloženy všechny potřebné doklady k uplatnění daňového bonusu na dítě. Jednou z důležitých částí mzdového auditu je i ověření správnosti nastavení zdravotní pojišťovny a kontrola správného nároku na dovolenou z doložených zápočtových listů zaměstnance.

Tato služba je tedy určena především klientům:

 • kteří formou fůze nebo akvizice vstupují do existujících společností, a kde obvykle probíhají současně audity vypovídající o stavu této společnosti,
 • kteří mají pochybnosti o správnosti vedení a zpracování svého mzdového účetnictví,

 

Předmětem kontroly je zejména

 • vedení pracovně­právní dokumentace (pracovní smlouvy, dohody, dovolené atd.),
 • výpočet mezd včetně náhrad za dovolenou a překážky v práci,
 • evidence a proplácení náhrady mzdy při nemocenské (dle zákona č. 187/2006 Sb. v platném znění)
 • výpočet a odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění,
 • výpočet a odvod záloh na daň, roční zúčtování, srážková daň,
 • vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění,
 • plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám,
 • zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech,

 Provedeme důkladnou analýzu stávajícího stavu a vypracujeme pro Vás oficiální stanovisko s navržením kroků, které je nezbytné podniknout pro uvedení zpět do souladu s platnou legislativou.

V této souvislosti nabízíme klientům taktéž možnost odborného dohledu a asistence v případě nutné rekonstrukce mzdového účetnictví.

Výsledkem kontroly je zpráva obsahující

 • nález (zjištěné skutečnosti),
 • hodnocení stavu,
 • případná doporučení k nápravě.

 


Kontakt

MZDY PRAHA

Marie Prskavcová
Praha 5, 155 00
Za Mototechnou 888


Tel./Fax +420 251 550 167
GSM +420 603 457 405