19.11.2009 12:12

Změny termínu splatnosti pojistného na Zdravotní pojištění

V souvislosti se zákonem o platebním styku dochází i k novelizaci zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Tato novela ale nevstoupí v platnost současně se zákonem o platebním styku, nýbrž až 1. ledna 2010. Obsahuje dvě změny – jednak se mění definice dne, který se považuje za den platby pojistného, a také se mění termín splatnosti pojistného u zaměstnavatelů.

 

Pro platby pojistného odepsané z účtu plátce po 31. 12. 2009 se bude za den platby pojistného považovat den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny. Do 31. 12. 2009 to je den, kdy je uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného.

 

Pokud jde o splatnost pojistného, tak od 1. ledna 2010 již není pojistné u zaměstnavatelů splatné v den, který je určen pro výplatu mezd, ale vždy v období od 1. dne do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Poprvé se takto bude postupovat při platbě pojistného za prosinec 2009. Bez ohledu na den výplaty mezd bude tedy pojistné za prosinec 2009 splatné v období od 1. do 20. ledna 2010.

 

Zdroj: VZP ČR

—————

Zpět


Kontakt

MZDY PRAHA

Marie Prskavcová
Praha 5, 155 00
Za Mototechnou 888


Tel./Fax +420 251 550 167
GSM +420 603 457 405