04.01.2011 10:42

Změny v oblasti daní z příjmů v roce 2011

Novelu zákona o daních z příjmů a dalších zákonů v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, které byly začátkem listopadu roku 2010 schváleny Poslaneckou sněmovnou ve stavu legislativní nouze, podepsal prezident. V krátkém přehledu jsou uvedena upozornění na nejdůležitější změny, které se od 1. ledna 2011 dotknou zaměstnavatelů a zaměstnanců. Některé tyto změny budou vyžadovat i aktualizaci softwaru na zpracování mezd ve firmách.

Snížení slevy na dani

Sleva na dani na poplatníka se snižuje o částku 1200 Kč za rok, resp. o 100 Kč za měsíc. Nová výše slevy na dani tak bude 23 640 Kč ročně, resp. 1970 Kč měsíčně. Toto snížení se uplatní pouze za zdaňovací období roku 2011, v roce 2012 by se tato sleva na dani měla vrátit na současnou hodnotu roku 2010.

Rozšíření daňových úlev i na penzijní připojištění zaměstnanců u institucí v EU, resp. EHP

Kromě příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem lze od daně z příjmů fyzických osob nově osvobodit u zaměstnance i příjem ve formě příspěvku poukázaný zaměstnavatelem na penzijní pojištění zaměstnance u instituce penzijního pojištění v EU a EHP. Limit pro osvobození celkových příspěvků zaměstnavatele na definovaná pojištění zůstává nezměněn, a to 24 000 Kč ročně. Obdobně novela rozšiřuje možnost poplatníka uplatnit nárok na snížení základu daně o odpočet příspěvků na penzijní pojištění u této instituce, a to v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč ročně. Podmínkou pojištění je, aby výplata plnění byla sjednána nejdříve po 60 kalendářních měsících a ne dříve než v 60 letech věku poplatníka.

Zpřísnění podmínek pro uplatnění odečitatelných položek u daňových nerezidentů

U poplatníka daňového nerezidenta se podmínka umožňující snížení základu daně – tj. úhrn příjmů ze zdrojů na území ČR nejméně ve výši 90 % všech jeho příjmů – dále rozšiřuje na veškeré nezdanitelné části základu daně (např. i na dary, příspěvky na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění).

Prodloužení termínu pro podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti budou plátci daně nově předkládat v prodloužené lhůtě dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, tj. do konce února. V případě, že plátce daně podá vyúčtování elektronicky, prodlužuje se lhůta pro jeho podání do 20. března. Výše uvedené lhůty se nově uplatní už pro vyúčtování podaná za rok 2010.

Původně navrhovaná povinnost pro zaměstnavatele podávat měsíčně hlášení o sražených a odvedených zálohách na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nebyla nakonec schválena.

Daňové dopady u zaměstnaneckých benefitů nezměněny

Navrhované zrušení či omezení daňových úlev u některých zaměstnaneckých benefitů nebylo rovněž schváleno.

 

Zdroj: BusinessInfo.cz

 

 

—————

Zpět


Kontakt

MZDY PRAHA

Marie Prskavcová
Praha 5, 155 00
Za Mototechnou 888


Tel./Fax +420 251 550 167
GSM +420 603 457 405