Archiv článků

01.01.2012 14:55

Změny v Zákoníku práce od 01.01. 2012

Zkušební doba Dochází ke změně týkající se délky zkušební doby v případě vedoucího zaměstnance. Vedoucím zaměstnancem je ten, kdo je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným pracovní úkoly, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu závazné pokyny. Tento zaměstnanec by si se...

Celý článek

—————

04.01.2011 10:42

Změny v oblasti daní z příjmů v roce 2011

Novelu zákona o daních z příjmů a dalších zákonů v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, které byly začátkem listopadu roku 2010 schváleny Poslaneckou sněmovnou ve stavu legislativní nouze, podepsal prezident. V krátkém přehledu jsou uvedena upozornění na nejdůležitější změny, které se...

Celý článek

—————

03.01.2011 13:09

Změny v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2011

Odpočet poloviny náhrady mzdy od pojistného Zaměstnavatelé si již nebudou odečítat od odváděného pojistného polovinu náhrady mzdy náležející za pracovní dny v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény s výjimkou zaměstnavatelů do 25...

Celý článek

—————

17.06.2010 14:18

Změny v nemocenském pojištění od 1. června 2010

Dávky v mateřství Dávky v mateřství se budou vypočítávat stejným způsobem jako v roce 2009. To znamená, že se výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den zvyšuje na 70 % denního vyměřovacího základu (od 1. 1. 2010 činila 60 %) a při výpočtu této dávky a vyrovnávacího ...

Celý článek

—————

02.12.2009 13:25

Platby pojistného ČSSZ od 1. 1. 2010

Od 1. ledna 2010 dojde ke změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. A to na základě  zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Celý článek

—————

19.11.2009 12:12

Změny termínu splatnosti pojistného na Zdravotní pojištění

V souvislosti se zákonem o platebním styku dochází i k novelizaci zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Tato novela ale nevstoupí v platnost současně se zákonem o platebním styku, nýbrž až 1. ledna 2010. Obsahuje dvě změny – jednak se mění...

Celý článek

—————

23.10.2009 13:16

Změny ve výpočtu náhrady mzdy.

Ke dni 24.9.2009 vstoupil v platnost zákon 326/2009 Sb., který v třetí části v článcích V. a VI. mění zákon 262/2006 Sb. (zákoník práce) v §192 odst. 1 až 3. Tato změna zákona přímo ovlivní proplácení náhrad za PN a první 3 pracovní dny karantény. Nabytí...

Celý článek

—————

23.10.2009 13:06

Změna možnosti uplatnění slev na pojistném ČSSZ

Sleva na pojistném náleží naposledy za prosinec 2009.

Celý článek

—————


Kontakt

MZDY PRAHA

Marie Prskavcová
Praha 5, 155 00
Za Mototechnou 888


Tel./Fax +420 251 550 167
GSM +420 603 457 405